Hình thức thanh toán:

  1. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng
  2. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng ( COD)
  3. Thanh toán tiền mặt tại cửa hàng