Chính sách hoàn tiền:

Công ty chúng tôi sẽ hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  1. Sản phẩm không đúng chất lượng theo yêu cầu
  2. Sản phẩm không đúng kích thước, mẫu thiết kế theo yêu cầu
  3. Sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển